Kort verslag van 2e zitting GS GKN Dalfsen 24 november 2018

Opening De preses dr. A. Bas heropent de vergadering. Hij leest Psalm 33, laat zingen Psalm 33: 8 en gaat voor in gebed. Er zijn enkele wijzigingen in de presentie. De GK Zwolle e.o. en de GK Hardenberg e.o. zijn … Meer lezen over Kort verslag van 2e zitting GS GKN Dalfsen 24 november 2018