Welkom

Welkom op de website van het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland.
De Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) is de naam van het kerkverband dat op 26 november 2009 tot stand is gekomen.
Deze kerken erkennen de Heilige Schrift als Gods Woord en willen daarnaar leven.
Zodoende aanvaarden zij de belijdenisgeschriften, de Drie Formulieren van Eenheid (de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels), en houden zij zich aan de gereformeerde Kerkorde (editie Generale Synode van Groningen-Zuid 1978).
Daarmee houden zij vast aan de geloofsbelijdenis die de gereformeerde kerken in ons land via de Afscheiding van de Nederlandse Hervormde Kerk in 1834, de Doleantie in 1886, de Vereniging in 1892 en de Vrijmaking in 1944 steeds wilden handhaven.

  4 Comments

  1. Jan Hartog

   Wilt u ds. Bas ook bij de Predikanten vermelden?

  2. webmaster (Post author)

   Als ds Bas een website heeft kan deze als link worden op genomen, mij is echter geen website bekend.
   (het is geen opsomming van predikanten maar het zijn links naar de websites van predikanten)

  3. gert-jan

   Goedenavond,
   Hoe kan ik de documenten op uw site lezen? Hoe kom ik aan een wachtwoord?

  4. webmaster (Post author)

   Voor documenten welke niet zo voor u toegangkelijk zijn kan via de deputaatscriba indien u deel uitmaakt van een commissie of deoputaatschap waardoor toegang nodig is aangevraagd worden

  Leave a Comment

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *