Overzicht ingekomen stukken Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland, Kampen 2023

/