Planning werkzaamheden GS Kampen 2023

Voorstel planning werkzaamheden GS Kampen 2023

18 november 2023

09.30 uur-12.30 uur:

 • Besloten zitting.

13.30 uur-16.30 uur:

 • Rapport deputaten Commissie Financieel Beheer (8.e)
 • Voorstellen  en instructies (7)
 • Rapport Deputaten art 49 (8.f.).
 • Rapport Deputaat-scriba (8.g)

01 december 2023

09.30 uur-12.30 uur:

 • Welkom waarnemers buitenlandse kerken, presentatie
 • Rapport deputaten Buitenlandse kerken (8.c)

12.30 uur-13.30 uur:

 • Lunch

13.30 uur-16.30 uur:

 • Rapport Steunverlenende kerk voor het RTS (8.h/l)
 • Adresvoerende  en archiefbewarende kerk (8.i/j)
 • Benoemingen (9.)

02 december 2023

09.30 uur-12.30 uur:

 • Rapport deputaten Eenheid gereformeerde belijders (8.d)

12.30 uur-13.30 uur:

 • Lunch

13.30 uur-16.30 uur:

 • Vervolg behandeling rapport deputaten Eenheid gereformeerde belijders (8.d)

16 december 2023

09.30 uur-12.30 uur:

 • Rapport deputaten Begeleiding studenten(8.b).
 • Rapport commissie van voorbereiding Zorg Seksueel Misbruik in kerkelijke relaties en grensoverschrijdend gedrag.

12.30 uur-13.30 uur:

 • Lunch

13.30 uur-16.30 uur:

 • Rapport deputaten Appelzaken (8.a)
 • Persoonlijke rondvraag (10)
 • Aanwijzen samenroepende kerk, vaststellen datum, tijd en plaats volgende synode (11)
 • Procedure vaststellen Acta (12)
 • Censuur naar art 48 KO (13)
 • Sluiting (14)