Concept agenda Generale Synode 21 maart 2020

Concept agenda

van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland samen te komen op zaterdag 21 maart 2020 te Ermelo
Locatie: De Hoeve, Kerkbrink 1, 3851 MB Ermelo
Aanvang: 10.00 u.

 1. Opening namens de samenroepende kerk GK Harderwijk e.o.
 2. Onderzoek van en rapport over de geloofsbrieven
 3. Constituering van de vergadering en samenstellen van het moderamen
 4. Instemming met de belijdenis
 5. Vaststelling van de agenda
 6. Vaststelling acta GS GKN Hardenberg 2 november 2019 en acta GS GKN Harderwijk 29 februari 2020
 7. Zaken uit acta GS 2 november 2019 en acta 29 februari 2020 en onderzoek naar uitvoering genomen besluiten
 8. Correspondentie uitgegane stukken periode 2 november 2019 tot 21 maart 2020
 9. Correspondentie ingekomen stukken
  9.1. Schrijven DGK met reactie uitspraak GKN van 2 november 2019
  9.2. Schrijven van CFB met bijgestelde begroting 2020
  9.3. Schrijven beschikbaarheid deputaat Appelzaken
  9.4. Schrijven van GK Assen Kornhorn met verzoek revisie besluit vergoeding Begeleiden studenten
  9.5. Schrijven ontheffingsaanvraag deputaat Begeleiding studenten
  9.6. Bezwaarschrift met toelichting (vertrouwelijk)
  9.7. Rapport deputaten Buitenlandse kerken
  9.8. Schrijven van GK Zuidhorn e.o. met verzoek aanwijzen consulent
  9.9. Schrijven van CFB inzake terugbetaling studieschuld BSF
  9.10. Schrijven van CFB met jaarverslag 2019
  9.11. Schrijven van deputaten Buitenlandse kerken met informatie over uitnodiging EPCEW
 10. Voorstellen en instructies uit de kerken
 11. Vragen uit de kerken (kerkelijke rondvraag)
 12. Rapporten, commissies, benoemingen*
  12.1. Deputaten Appelzaken,
  12.2. Deputaten Begeleiding studenten,
  12.3. Deputaten Ad-examina
  12.4. Deputaten Buitenlandse kerken
  12.5. Deputaten Commissie Financieel Beheer **
  12.6. Deputaten Eenheid gereformeerde belijders
  12.7. Deputaten Visitatoren
  12.8. Deputaat-scriba
  12.9. Steunverlenende kerk voor het RTS
 13. Rondvraag naar artikel 41 KO
 14. Persoonlijke rondvraag
 15. Aanwijzen samenroepende kerk, vaststellen datum, tijd en plaats volgende synode
 16. Censuur naar artikel 48 KO
 17. Sluiting