Gereformeerde Kerk Leeuwarden e.o. (wijk GK Kornhorn)

kerkdienstenSwettehiem Pieter Sipmawei 290, 8915 EG Leeuwarden
aanvang09.30 uur en 14.00 uur
koster06 3613 9881.
scriba/contactpersoonj.koops2@hetnet.nl
websitehttps://gkleeuwarden-eo.nl/