Deputaatschappen

In opdracht van de synode is een aantal commissies/deputaten actief. Onder meer deputaten Begeleiding studenten theologie, Buitenlandse kerken, Appelzaken, Commissie Financieel Beheer, Eenheid gereformeerde belijders, deputaten art 49 en een deputaat-scriba.
De GKN steunen het werk van het Reformatorisch Theologisches Seminar in Heidelberg. GK Hardenberg e.o. is aangewezen als steun verlenende kerk.

Deputaten Appelzaken

br. E.J. van Baardewijk
ds. F.J. Bijzet
zr. D.R. Buist-Biewenga,
br. L. Buit
br. J.W. Meijer
br. G.H. Werkman

Deputaten Begeleiding studenten

br. L. Groeneveld, contactpersoon
rens.groeneveld@gmail.com
br. J.F. Horst
br. G. Kolbeek
ds. H.J. Visser

Deputaten Buitenlandse kerken

ds. A. Jongeneel, voorzitter
br. L. Buit
ds. H. Drost
br. M. Tj. Faber
ds. J.R. Visser, contactpersoon VGKSA (Zuid Afrika)
secundi:
ds. R. Douma
br. K. Wezeman
ds. R. van der Wolf
secretariaat: br. E. Haaksma
secr-bk@gereformeerdekerkennederland.nl

Deputaten Commissie Financieel Beheer

secretaris: cfbgkn@gmail.com
br. C.G. Broeks
zr. A.M. Prins
br. C. Tillema
zr. G. van der Wolf
Vacature

Deputaten Eenheid gereformeerde belijders

br. J. Hartog, contactpersoon, jan007hartog@gmail.com
ds. A. Jongeneel, secretaris, ajongeneel@gkzwijndrecht-eo.nl
ds. R. Douma
ds. L. Heres
ds. J.R. Visser
br H. Nijman
ds. J.R. Visser
ds. R. van der Wolf

Deputaten Artikel 49

ds. J.R. Visser, contactpersoon, dsjrvisser@gmail.com
dr. A. Bas
ds. A. Jongeneel, MA
ds. R. van der Wolf
secundi:
ds. R. Douma
ds. P. Helmus
ds. L. Heres

Deputaten Zorg inzake Seksueel Misbruik

Nog te benoemen

Deputaten Voorbereiding Eenwording

br. J.F. de Leeuw, j.f.deleeuw@online.nl
br. H. Nijman
ds. J.R. Visser
ds. R. van der Wolf

Deputaten Hulp Plaatselijke Kerkenraden

Nog te benoemen

Deputaat-scriba

br. J.F. de Leeuw
Prinsesselaan 11
3851 XM Ermelo
j.f.deleeuw@online.nl
0653672343

Secundus:
br. E. Haaksma
Eibert den Herderstraat 2
3841 KX Harderwijk
haaksma1@xs4all.nl

Commissie Archief

br. J.W. Meijer, jawime@live.nl
br. A. Neelis

Steunverlenende kerk voor het RTS

GK Hardenberg e.o.
Scriba G.J. Pullen
scribagereformeerdekerk@hotmail.com