Deputaatschappen

In opdracht van de synode is een aantal commissies/deputaten actief. Onder meer deputaten begeleiding studenten theologie, deputaten ad examina, deputaten visitatoren, deputaten buitenlandse kerken, deputaten appelzaken, deputaten Commissie Financieel Beheer en een deputaat-scriba.

De volgende deputaten vindt u online: