Deputaatschappen

In opdracht van de synode is een aantal commissies/deputaten actief.

Deputaten Appelzaken

br. E.J. van Baardewijk
ds. F.J. Bijzet
zr. D.R. Buist-Biewenga,
br. L. Buit
br. J.W. Meijer, contactpersoon; jawime@live.nl
br. G.H. Werkman

Deputaten Begeleiding studenten

br. L. Groeneveld, contactpersoon; rens.groeneveld@gmail.com
br. J.F. Horst
br. G. Kolbeek
ds. H.J. Visser

Deputaten Buitenlandse kerken

secretariaat: br. E. Haaksma; secr-bk@gereformeerdekerkennederland.nl
ds. A. Jongeneel, voorzitter
br. L. Buit
ds. H. Drost
br. M. Tj. Faber
ds. J.R. Visser, contactpersoon VGKSA (Zuid Afrika)
secundi:
ds. R. Douma
br. K. Wezeman
ds. R. van der Wolf

Deputaten Commissie Financieel Beheer

secretaris: cfbgkn@gmail.com
br. C.G. Broeks
zr. A.M. Prins
br. C. Tillema
zr. G. van der Wolf
Vacature

Deputaten Eenheid gereformeerde belijders

ds. A. Jongeneel, secretaris, ajongeneel@gkzwijndrecht-eo.nl
ds. R. Douma
br H. Nijman
ds. J.R. Visser
ds. R. van der Wolf

Deputaten Artikel 49

ds. J.R. Visser, contactpersoon, dsjrvisser@gmail.com
dr. A. Bas
ds. A. Jongeneel, MA
ds. R. van der Wolf
secundi:
ds. R. Douma
ds. P. Helmus
ds. L. Heres

Deputaten Zorg inzake Seksueel Misbruik

Zr. Mr. E.P. van Dijk
Br. J. van der Gaast, contactpersoon, vandergaast@hetnet.nl
Zr. M. van Gent-Hamming
Br. H.H. van der Linden

Deputaten Voorbereiding Eenwording

A. van Egmond (DGK)
P. Heres (DGK)
C. Koster (DGK), dsckoster@gmail.com
br. J.F. de Leeuw (GKN), j.f.deleeuw@online.nl
br. H. Nijman (GKN)
ds. J.R. Visser (GKN)
br. P. Voshol (DGK)
ds. R. van der Wolf (GKN)

Deputaten Hulp Plaatselijke Kerkenraden

H. Drost (GKN)
E. Heres (DGK)
J.F. Horst (GKN)
ds. M. A. Sneep (DGK)

Deputaat-scriba

br. J.F. de Leeuw; j.f.deleeuw@online.nl
Secundus:
br. E. Haaksma; haaksma1@xs4all.nl

Commissie Archief

br. J.W. Meijer, jawime@live.nl
br. A. Neelis

Commissie Voorganger

G. den Dulk (DGK)
J.F. de Leeuw (GKN)
G. de Marie (DGK)
ds. J.R. Visser (GKN)

Steunverlenende kerk voor het RTS

GK Hardenberg e.o.
Scriba G.J. Pullen; scribagereformeerdekerk@hotmail.com