Deputaatschappen

In opdracht van de synode is een aantal commissies/deputaten actief. Onder meer deputaten Begeleiding studenten theologie, Buitenlandse kerken, Appelzaken, Commissie Financieel Beheer, Eenheid gereformeerde belijders, deputaten art 49 en een deputaat-scriba.
De GKN steunen het werk van het Reformatorisch Theologisches Seminar in Heidelberg. GK Hardenberg e.o. is aangewezen als steun verlenende kerk.

Deputaten Appelzaken

ds. E. Hoogendoorn, contactpersoon
hoogendoorne@hetnet.nl
br. G.H. Werkman
zr. D.R. Buist-Biewenga,
br. L. Buit
br. J.W. Meijer
Vacature

Deputaten Begeleiding studenten

br. L. Groeneveld, contactpersoon
rens.groeneveld@gmail.com
ds. L. Heres
Vacature
ds. A. Bas

Deputaten Buitenlandse kerken

ds. A. Jongeneel, voorzitter, contactpersoon EPCEW (Engeland)
ajongeneel@gkzwijndrecht-eo.nl
Vacature
br. K. B. Stelma, contactpersoon OPC ed.(Noord Amerika)
kor@tamariskboomverzorging.nl
ds. A. de Jager, contactpersoon CanRC (Canada)
revadj@ziggo.nl
ds. J.R. Visser, contactpersoon VGKSA (Zuid Afrika)
dsjrvisser@gmail.com
secretariaat: br. J.P.C. Vreugdenhil
secr-bk@gereformeeerdekerkennederland.nl

Deputaten Commissie Financieel Beheer

br. L. Roorda, secretaris
cfbgkn@gmail.com
br. C.G. Broeks
zr. A.M. Prins
br. C.M. Blootens
br. C. Tillema

Deputaten Eenheid gereformeerde belijders

br. J. Hartog, contactpersoon
jan007hartog@gmail.com
ds. A. Jongeneel, secretaris
ajongeneel@gkzwijndrecht-eo.nl
Vacature
ds. L. Heres
ds. J.R. Visser
Vacature

Deputaten Artikel 49

ds. J.R. Visser, contactpersoon
dsjrvisser@gmail.com
dr. A. Bas
ds. A. Jongeneel
ds. R. van der Wolf

Deputaat-scriba

br. J.F. de Leeuw
Prinsesselaan 11
3851 XM Ermelo
j.f.deleeuw@online.nl
0653672343

Steunverlenende kerk voor het RTS

GK Hardenberg e.o.
Scriba R. de Boer
scribagereformeerdekerk@hotmail.com