Concept agenda GS 18 maart 2017

Concept agenda
van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland samen te komen op zaterdag 18 maart 2017 te Ede.
Locatie: kerkgebouw Elim Stakenberg 94 Ede .
Aanvang: 10.00 u

 1. Opening namens de samenroepende kerk GK Zwijndrecht e.o
 2. Onderzoek van en rapport over de geloofsbrieven
 3. Constituering van de vergadering en samenstellen van het moderamen
 4. Vaststelling van de agenda
 5. Instemming met de belijdenis
 6. Vaststelling acta GS 1 oktober 2016
 7. Zaken uit acta GS 1 oktober 2016 en onderzoek naar uitvoering genomen besluiten
 8. Correspondentie uitgegane stukken
  8.1. t/m 8.40 periode 1 oktober 2016 tot 18 maart 2017
 9. Correspondentie ingekomen stukken
  9.1. Schrijven L. Roorda inzake artikel 31 Acta GS 1 oktober 2017
  9.2. Schrijven GK Zwijndrecht e.o. inzake artikel 21 Acta GS 1 oktober 2017
  9.3. Schrijven CFB met jaarverslag 2016
 10. Voorstellen en instructies uit de kerken
 11. Vragen uit de kerken (kerkelijke rondvraag)
 12. Rapporten, commissies, benoemingen
  12.1. Commissie contact DGK,
  12.2. Deputaten begeleiding studenten,
  12.3. Deputaten buitenlandse kerken
  12.4. Deputaten Commissie Financieel Beheer
  12.5. Deputaten appelzaken
  12.6. Deputaten visitatoren
  12.7. Deputaten HSV
  12.8. Deputaten Eenheid gereformeerde belijders
 13. Rondvraag naar art 41 KO
 14. Persoonlijke rondvraag
 15. Aanwijzen samenroepende kerk, vaststellen datum, tijd en plaats volgende synode
 16. Censuur naar artikel 48 KO
 17. Sluiting