Concept agenda GS 7 oktober 2017

Concept agenda
van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland samen te komen op zaterdag 7 oktober 2017 te Harderwijk.
Locatie: Kerkgebouw GK Harderwijk e.o., Beetsstraat 17, 3842 AJ Harderwijk.
Aanvang: 10.00 u.

 

 1. Opening namens de samenroepende kerk GK Zwolle e.o
 2. Onderzoek van en rapport over de geloofsbrieven
 3. Constituering van de vergadering en samenstellen van het moderamen
 4. Vaststelling van de agenda
 5. Instemming met de belijdenis
 6. Vaststelling acta GS 18 maart 2017
 7. Zaken uit acta GS 18 maart 2017 en onderzoek naar uitvoering genomen besluiten
 8. Correspondentie uitgegane stukken
  • t/m 8.22 periode 18 maart 2017 tot 7 oktober 2017
 9. Correspondentie ingekomen stukken
  • Verslag kerkvisitatie 2016/2017 Kampen (vertrouwelijk);
  • Schrijven CFB inzake benoemingen;
  • Verslag controle boeken CFB 2016
  • Verslag kerkvisitatie 2016/2017 Zwolle (vertrouwelijk};
  • Schrijven CFB inzake leningen (vertrouwelijk};
  • Schrijven GK Zwijndrecht e.o. inzake ambtsdienst ds. D. de Jong;
  • Schrijven GK Zwijndrecht e.o. inzake relatie STERK;
  • Verslag gesprek FRCA (vertrouwelijk);
  • Schrijven van een broeder inzake aanvraag preekconsent (vertrouwelijk);
  • Schrijven van CFB met begroting 2018;
  • Verslag kerkvisitatie 2016/ 2017 Assen Boerakker ( vertrouwelijk)
 10. Voorstellen en instructies uit de kerken
 11. Vragen uit de kerken (kerkelijke rondvraag)
 12. Rapporten, commissies, benoemingen
  • Deputaten Appelzaken,
  • Deputaten Begeleiding studenten,
  • Deputaten Ad-examina
  • Deputaten Buitenlandse kerken
  • Deputaten Commissie Financieel Beheer
  • Deputaten Eenheid gereformeerde belijders
  • Deputaten Visitatoren
  • Deputaten Herziene Staten Vertaling
  • Deputaat-scriba
 13. Rondvraag naar art 41 KO
 14. Persoonlijke rondvraag
 15. Aanwijzen samenroepende kerk, vaststellen datum, tijd en plaats volgende synode
 16. Censuur naar artikel 48 KO
 17. Sluiting