Buitenlandse kerken

contactpersoon FRCA: ds. E. Hoogendoorn, e-mail: hoogendoorne@hetnet.nl
contactpersoon CanRC: ds. R. van der Wolf, e-mail: rvdwolfvdm@gmail.com
contactpersoon VGKSA : ds. L. Heres, e-mail: dominee@gkzwijndrecht-eo.nl