Kandidaat L. Heres toegelaten tot het ambt van dienaar van het Woord

In de vergadering van de Gereformeerde Kerken Nederland bijeen op zaterdag 3 november 2012 te Zwolle, heeft kandidaat.L.Heres MA te Apeldoorn, beroepen tot predikant door de Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht e.o, zijn peremptoir examen met goed gevolg afgelegd en is hij toegelaten tot het ambt van dienaar van het Woord in de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN)