Author Archive: webmaster

Beroep

De Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. heeft op 9 februari 2024 een beroep uitgebracht op ds. C. van Dijk, predikant in de NGK Ommen (Noord/Oost). Als kerk zijn we de Heere dankbaar dat wij tot dit beroep mochten komen.

PERSBERICHT

De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland Kampen 2023 heeft in haar zitting op zaterdag 1 december in Harderwijk, besloten De Gereformeerde Kerken (hersteld) te erkennen als ware kerken van Christus die staan en bouwen op het fundament van…
Read more

Opening Generale Synode

Op D.V. 4 november zal de Generale Synode Kampen 2023 worden geopend.De laatste synode is gehouden in oktober/november 2020 . Tijdens die synode is het besluitgenomen tot het instellen van classes. De komende synode bestaat daarom niet uitafgevaardigden rechtsreeks van…
Read more

GK Leeuwarden e.o.

Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van Assen – Kornhorn, is op 8 januari 2023 in Leeuwarden gestart met het beleggen van kerkdiensten. De samenkomsten worden gehouden in een zaal van Swettehiem, Pieter Sipmawei 6-288, 8915 EG Leeuwarden. De samenkomsten beginnen…
Read more