Author Archive: webmaster

Beroep ds. Van Dijk

Met dankbaarheid aan de Heere mag de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. u melden dat ds. C. van Dijk, predikant van de Nederlandse Gereformeerde Kerken in Ommen, het op hem uitgebrachte beroep heeft aangenomen. Wij zijn hierover zeer…
Read more

Beroep

De Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. heeft op 9 februari 2024 een beroep uitgebracht op ds. C. van Dijk, predikant in de NGK Ommen (Noord/Oost). Als kerk zijn we de Heere dankbaar dat wij tot dit beroep mochten komen.

PERSBERICHT

De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland Kampen 2023 heeft in haar zitting op zaterdag 1 december in Harderwijk, besloten De Gereformeerde Kerken (hersteld) te erkennen als ware kerken van Christus die staan en bouwen op het fundament van…
Read more

Opening Generale Synode

Op D.V. 4 november zal de Generale Synode Kampen 2023 worden geopend.De laatste synode is gehouden in oktober/november 2020 . Tijdens die synode is het besluitgenomen tot het instellen van classes. De komende synode bestaat daarom niet uitafgevaardigden rechtsreeks van…
Read more