Persberichten

Hier worden de persberichten van de Gereformeerde Kerken Nederland gepuliceerd

Synode Australië

De generale synode van de Free Reformed Churches of Australia (FRCA) is begonnen op maandag 17 juni in de Free Reformed Church van Darling Downs. Hoewel de GKN naar deze synode niet zelf een vertegenwoordiger konden sturen, sprak deputaat Buitenlandse…
Read more

Beroep ds. Van Dijk

Met dankbaarheid aan de Heere mag de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. u melden dat ds. C. van Dijk, predikant van de Nederlandse Gereformeerde Kerken in Ommen, het op hem uitgebrachte beroep heeft aangenomen. Wij zijn hierover zeer…
Read more

Beroep

De Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. heeft op 9 februari 2024 een beroep uitgebracht op ds. C. van Dijk, predikant in de NGK Ommen (Noord/Oost). Als kerk zijn we de Heere dankbaar dat wij tot dit beroep mochten komen.