Synode Zuid-Afrika

De generale synode van de Free Reformed Churches in South Africa (FRCSA/VGKSA) zal D.V. vergaderen van maandag 23 tot vrijdag 27 september op een nog te bepalen locatie in de omgeving van Pretoria. Voor de GKN zal ds. J.R. Visser deze synode bijwonen. Hij zal de synode toespreken, de groeten van de GKN overbrengen, informatie geven over de GKN en het samengaan van GKN en DGK en de uitnodiging van de GKN aan de FRCSA om een zusterkerkrelatie aan te gaan toelichten.