Kort verslag GS 2016 2e zitting 17-12-2016 geplaatst

Het korte verslag van de tweede zitting van de Generale Synode 2016 is op de website geplaatst.

https://www.gereformeerdekerkennederland.nl/generale-synode/verslagen/kort-verslag-gs-2016-2e-zitting-17-12-2016