Kort verslag GS november 2019

Het korte verslag van de Generale Synode november 2019 is op de website geplaatst.
U vindt het https://www.gereformeerdekerkennederland.nl/generale-synode/verslagen/kort-verslag-gs-november-2019/