Kort verslag GS maart 2017 geplaatst

Het korte verslag van de GS gehouden op 18 maart 2017 te Ede is op de website geplaatst. Je vindt het hier