Generale Synode Gereformeerde Kerken Nederland

Daartoe aangewezen door de Generale Synode d.d. 7 oktober 2017 nodigt de Gereformeerde Kerk Assen Boerakker, als samenroepende kerk, de kerken uit voor de D.V. op zaterdag  17 maart 2018 te houden Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland.

De synode begint om 10.00 uur, en zal worden gehouden in het kerkgebouw aan de Hoofdweg 70,  9362 RB Boerakker.

Namens de samenroepende kerk verzoekt de deputaat-scriba van de GKN  de kerken, binnen twee weken, doch uiterlijk op 2 februari 2018, zaken voor het agenda in te dienen bij de deputaat-scriba.

 

Op 3 februari 2018 worden de concept-agenda met de daarbij behorende stukken naar de kerken verzonden.

 

Namens de samenroepende kerk,

J.F. de Leeuw, deputaat-scriba GKN