Buitengewone synode 18 mei 2018

Op 18 mei 2018 is er een buitengewone Generale Synode i.v.m. het verzoek tot toelaten van ds. A. de Jager tot de dienst des Woords in de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN).  Samenroepende kerk is de GK Dalfsen. De buitengewone synode zal worden gehouden in het kerkgebouw Beetsstraat 17 3842 AJ Harderwijk. De synode begint om 20.00 uur