Kandidaat A. Jongeneel neemt beroep van GK Zwijndrecht e.o. aan.

Kandidaat A. Jongeneel uit Kampen heeft het op hem uitgebrachte beroep  van GK Zwijndrecht e.o., waaronder ook GK Goes e.o. valt, aangenomen.