Toelating tot het ambt van dienaar van het Woord.

De buitengewone synode van de Gereformeerde Kerken Nederland, bijeen op 29 februari in Harderwijk, heeft kandidaat A. Jongeneel toegelaten tot het ambt van dienaar van het Woord.

Na zijn bevestiging zal kandidaat Jongeneel als predikant aan het werk gaan in de GK Zwijndrecht e.o. en de GK Goes e.o.