Preekbevoegdheid

Ds. H. Drost, emeritus predikant van de GKv Zwijndrecht-Groote Lindt, heeft zich samen met zijn vrouw aangesloten bij de GK Kampen.

Aan de ‘Classis Noord’ is gevraagd middels een gesprek ds. Drost preekbevoegdheid te verlenen binnen het kerkverband van de GKN.