Peremptoir examen P. Helmus

Op 6 maart 2021 heeft de Classis Noord kandidaat P. Helmus, na examen, toegelaten tot het ambt van dienaar van het Woord.