De heer R. Douma beroepbaar in de Gereformeerde Kerken Nederland

De Classis Noord van de Gereformeerde Kerken Nederland bijeen op zaterdag 12 juni 2021 te Zuidhorn heeft de heer R. Douma, MA, toegelaten om gedurende de periode van één jaar te staan naar het ambt van dienaar van het Woord in de GKN. Kandidaat Douma woont in Hardenberg.