Europese conferentie van gereformeerde kerken

Voor de Europese lidkerken van de ICRC is er D.V. van 10 t/m 13 september een conferentie. Het is de 8e keer dat zo’n conferentie wordt georganiseerd.

De conferentie wordt gehouden in Yarnfield Park, Stone, Staffordshire in Engeland. Het centrale onderwerp is “Prediking”. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.eucrc.org/

De lezingen die tijdens deze conferentie gehouden zullen worden, zullen verschillende aspecten van prediking op een Schriftuurlijke en praktische manier behandelen, met als doel het vertrouwen in de prediking te versterken en de praktijk van de prediking te verbeteren.

De Gereformeerde Kerken Nederland zijn lid van de ICRC. Namens de GKN zullen ds. R. Douma en ds. R. van der Wolf de conferentie bezoeken.