GK Veenendaal e.o.

“De brs. en zrs. van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt hersteld) te Veenendaal e.o. hebben onlangs besloten zich onder opzicht en tucht te stellen van de kerkenraad van de Geref. Kerk van Zwijndrecht e.o. Dit na een schriftelijke handreiking van het voorlopig kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland.

Regelmatig zullen predikanten uit dat verband, op verzoek van Zwijndrecht, ook in Veenendaal voorgaan. De diensten daar worden ’s zondags gehouden in het gebouw “Elim”, Maanderbroekweg 14, 6718 PC Ede. Aanvang: 10.00 u en 16.30 u.”

Op zondag 27 juni 2010, in de morgendienst zal D.V. ds. R. v.d. Wolf uit Hardenberg daar voorgaan. Dan zal voor het eerst ook de doop worden bediend, en avondmaal worden gevierd met de brs. en zrs. van Veenendaal. Dat stemt allen tot grote dankbaarheid.