samenkomsten in Nijkerk

De Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht (wijk Veenendaal), behorend bij het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland, heeft het voornemen samenkomsten te beleggen in Nijkerk. In eerste instantie zullen deze vanaf januari 2011 één maal in de maand op zondagavond gehouden worden.

De Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht (wijk Veenendaal), behorend bij het  kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland, heeft het voornemen samenkomsten te  beleggen in Nijkerk. In eerste instantie zullen deze vanaf januari 2011 één maal in de maand op zondagavond gehouden worden. Centraal zal staan: Lofzang, gebed en Woordverkondiging. Sprekers: de predikanten E. Hoogendoorn en R. van der Wolf. Plaats en tijd van de samenkomsten in Nijkerk worden binnenkort gepubliceerd.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

J.F. de Leeuw uit  Ermelo; tel.06 53672343 ; email: j.f.deleeuw@wanadoo.nl

N.A.C. Smit uit  Nijkerk; tel. 033 2456223; email:  nacsmit@live.nl