Samenkomsten Nijkerk (5)

De Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht (wijk Veenendaal), behorend bij het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland, zal DV op zondag 27 maart voor de derde maal een samenkomst beleggen in Nijkerk. Voorganger is ds. R. van der Wolf uit Hardenberg.

Begin april worden de eerste drie samenkomsten geëvalueerd op een gemeentevergadering in Veenendaal. Daarna zal de kerkenraad besluiten of, in welke vorm en met welke frequentie, de samenkomsten in Nijkerk (of elders) worden voortgezet. Tot nu toe zijn de samenkomsten goed bezocht. Steeds kon gebruik gemaakt worden van het fraaie kerkgebouw van de NAK aan de  Bernhardstraat 46 3862 CL te Nijkerk. Centraal in de samenkomsten staan lofzang, gebed en Woordverkondiging. Van de geboden gelegenheid om na te praten wordt ruimschoots gebruik gemaakt. De samenkomsten beginnen om 19.00 uur. In de eerste samenkomst op 30 januari ging ds. R. van der Wolf voor, op 27 februari Ds. E. Hoogendoorn uit Kampen. Organist is Jan Stoorvogel uit Ede.

Voor inlichtingen en informatie:
j.f.deleeuw@wanadoo.nl tel.06 53672343
www.gereformeerdekerkennederland.nl.