de gemeente De Vaste Rots in Assen toegetreden tot het kerkverband van de GKN

Op zondag 20 maart j.l. is de gemeente De Vaste Rots in Assen toegetreden tot het kerkverband van de GKN. 
De broeders en zusters in Assen hebben zich als wijkgemeente onder opzicht en tucht gesteld van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. Binnenkort hoopt de kerkenraad in Assen de ambten in te stellen, waarna de wijkgemeente onder een wijkraad komt te staan totdat instituering als zelfstandige kerk verantwoord wordt geacht.
De samenkomsten worden gehouden in de Zuiderkerk, Zuidersingel 81, 9401 KC Assen en beginnen om 13.00 uur en 19.00 uur.
U bent van harte welkom!

De Gereformeerde Kerken Nederland:Geref. Kerk Kampen (Ichthus),Geref. Kerk Hardenberg e.o (Matrix), Geref. Kerk Zwijndrecht e.o, de Vliedberggemeente te Goes, Geref. Kerk Veenendaal e.o, Geref. kerk Zwolle e.o.