Aansluiting Gereformeerde Kerk Dalfsen e.o. bij kerkverband Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) na 6 weken geëffectueerd.

Op 25 februari 2011 is door de GKN besloten het verzoek van de in januari uit de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) getreden broeders en zusters tot aansluiting bij de GKN, in te willigen.

De Gereformeerde Kerk Dalfsen e.o. maakt als zelfstandige gemeente deel uit van het kerkverband GKN. De kerkenraad wordt gevormd door  2 ouderlingen en een binnenkort te benoemen diaken. Voorlopig worden de kerkdiensten nog gehouden in de historische synagoge aan de Julianastraat 18 te Dalfsen. Naar een grotere kerkzaal wordt  omgezien. Elke zondag wordt er een preek gelezen en kijkt en luistert de gemeente naar live erediensten vanuit Kampen en Hardenberg.. Aanvang van de diensten  is 10.00 uur en 16.30 uur. De predikanten uit de GKN zullen af en toe  voorgaan in de kerkdiensten. DV zondag middag 10 april preekt ds. E Hoogendoorn uit Kampen en op 17 april  hoopt ds. R. van der Wolf uit Hardenberg  in de morgendienst voor te gaan. In augustus starten de catechisatie lessen. Voor informatie: GK Dalfsen e.o. www.gereformeerdekerkdalfsen.nl ;
GKN www.gereformeerdekerkennederland.nl