Examen br. L. Heres mt.

In een vergadering van de Gereformeerde Kerken Nederland bijeen op vrijdag 13 april 2012 te Wijthmen, heeft br.L.Heres mt. te Apeldoorn zijn preparatoir examen afgelegd en is hij toegelaten om gedurende een periode van één jaar te staan naar het ambt van dienaar van het Woord in de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN)