Kerkdiensten Gereformeerde Kerk Kampen in gebouw Quintus

Vanaf zondag 3 juli a.s. worden de kerkdiensten van de Gereformeerde Kerk Kampen gehouden in het gebouw van Quintus, Vloeddijk 38 te Kampen.

Bijna 7 jaar heeft de kerk gebruik gemaakt van het gebouw van het voormalige Ichthuscollege aan de Wederiklaan. Nu dit gebouw niet langer beschikbaar is, is de kerk op zoek gegaan naar een andere localiteit. In het Quintusgebouw hoopt de kerk een geschikt onderkomen gevonden te hebben. Het gebouw wordt gehuurd voor de zondagse kerkdiensten. Voor andere activiteiten, zoals catechisaties en vergaderingen, kan gebruik worden gemaakt van een basisschool. De kerkdiensten beginnen vanaf zondag 3 juli a.s. om 10.00 uur en 16.30 uur. Voor meer informatie en een routebeschrijving wordt verwezen naar de website: www.gereformeerdekerkkampenichthus.nl.