Oriënterend gesprek met De Gereformeerde Kerken (hersteld)

Het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland heeft in zijn vergadering van zaterdag 26 september j.l. in Ede besloten tot het aangaan van een oriënterend gesprek met De Gereformeerde Kerken (hersteld). Daarmee gaat de vergadering van de GKN in op de uitnodiging van de synode van de DGK. Het besluit werd met algemene stemmen genomen.