Kort verslag GS 2016 1e zitting 1-10-2016 geplaatst

Het korte verslag van de eerste zitting van de Generale Synode 2016 is op de website geplaatst.

https://www.gereformeerdekerkennederland.nl/generale-synode/verslagen/kort-verslag-gs-…itting-1-10-2016/