Besluit naar aanleiding van de brief van de deputaten ACOBB van de DGK

De synode van de GKN besluit naar aanleiding van de brief d.d. 22 maart 2016 van de deputaten ACOBB van de DGK:

  1. om vanuit de roeping tot eenheid zoals de Here Christus ons dit leert o.a. in Johannes 17, de leden van het moderamen op te dragen in een gesprek de eerdere brief van de synode van 12 maart 2016 aan de synode van de DGK toe te lichten;
  2. deze commissie, te weten de predikanten L. Heres, E. Hoogendoorn en J.R. Visser, te vragen schriftelijk verslag van haar bevindingen aan de volgende synode te doen.