De Gereformeerde Kerk Twente (GKN) verhuist naar Enschede

Vanaf 1 september 2019 gaat de GK Twente kerkdiensten beleggen in de Apostel Thomas kerk in Enschede. Daarmee komt, na ruim vijf en een half jaar, een eind aan de samenkomsten in de Letterbak te Borne. De laatste maanden is de gemeente zo gegroeid dat de zaal van de Letterbak te klein is geworden. Omdat een groot deel van de gemeenteleden in Enschede en directe omgeving woont, is besloten in die stad te gaan kerken. De GK Twente maakt deel uit van het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland. Het is een jonge, breed samengestelde, regionale gemeente. Ouderen, kinderen, jongeren, alleen gaanden en gezinnen. Als wijkgemeente valt GK Twente onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de GK Hardenberg e.o. Binnenkort zullen in een eredienst in Enschede twee ouderlingen en een diaken in het ambt worden bevestigd.
De aanvangstijden van de kerkdiensten zijn 10.00 uur en 16.30 uur .
Het adres van de Apostel Thomaskerk is: Thomas de Keyserstraat 20, 7545 AH Enschede.
Gasten en belangstellenden zijn ook op de nieuwe locatie van harte welkom in de erediensten.