De heer A. Jongeneel, MA, beroepbaar in de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN)

De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland bijeen op zaterdag 22 juni 2019 te Hardenberg,  heeft de heer A. Jongeneel, MA, toegelaten om gedurende de periode van één jaar te staan naar het ambt van dienaar van het Woord in de Gereformeerde Kerken Nederland.