Buitengewone synode GKN i.v.m. een peremptoir examen.

Zaterdag 29 februari 2020 is er een bijtengewone synodw i.v.m. een preemptoir examen.

Locatie Beetstraat 17, Harderwijk, aanvang 10:00