Generale synode 3 oktober 2020

Na overleg met de kerken heeft de GK Harderwijk e.o. als samenroepende kerk besloten de generale synode van 21 maart 2020, die verplaats is naar 20 juni 2020, definitief niet door te laten gaan.

De eerst volgende synode wordt nu samengeroepen op zaterdag 3 oktober 2020.

Stukken voor de agenda dienen uiterlijk  21 augustus 2020 ingediend te worden bij de deputaat-scriba

De stukken en zaken die ingediend zijn  voor de agenda van de synode van 21 maart worden geplaatst op de concept agenda  van de synode van 3 oktober 2020.