Voortzetten gesprek met DGK

De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland bijeen op zaterdag 3 oktober 2020 te Ermelo heeft deputaten Eenheid gereformeerde belijders opgedragen het gesprek met deputaten ACOBB conform de instructie van de GS Hardenberg van 2 november 2019 voort te zetten.

Daarbij is aan deputaten opgedragen de plaatselijke kerken te benaderen en te betrekken bij de moeiten en pijnpunten zoals genoemd in punt c van deze instructie.

Ook hebben deputaten de opdracht gekregen de kerken in het kerkverband met regelmaat op de hoogte te houden van de voortgang van het gesprek met DGK.

Deputaten is gevraagd op de eerstvolgende (buitengewone) synode te rapporteren en zo mogelijk met een voorstel omtrent erkenning van DGK als kerken van Christus en kerkelijke eenwording te komen.