Voortgezette zitting GS GKN Harderwijk 3 oktober 2020

De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland van 3 oktober 2020 heeft besloten in voortgezette zitting bijeen te komen op

D.V. zaterdag 24 oktober 2020 in het gebouw van het Christelijk College Nassau-Veluwe aan de Stationslaan 26 te Harderwijk.