Andere datum voortgezette zitting synode

I.v.m. de aanvullende maatregelen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan wordt de 3e zitting van de synode van 3 oktober verschoven van 7 november naar zaterdag 21 november.