De Gereformeerde Kerken Nederland schrijven een bededag uit

Persbericht

30 oktober 2020, Alblasserdam

De Gereformeerde Kerken Nederland schrijven een bededag uit

Vanwege de aanhoudende crisis rondom de coronapandemie heeft de Generale Synode van 3 oktober 2020 besloten een bededag uit te schrijven. Deze zal D.V. op woensdag 25 november belegd worden in de kerken om de naam van de Heere aan te roepen en onze nood bij hem te brengen in ootmoedig gebed. Omdat het niet voor alle plaatselijke gemeentes mogelijk is om doordeweeks samen te komen, kan ook op zondag 29 november een bededag belegd worden in plaats van de woensdag daarvoor.

Artikel 69 van de kerkorde meldt dat in “tijden van oorlog algemene rampen en andere grote moeiten waarvan alle kerken de druk ervaren” een bededag kan worden uitgeschreven. We leven al maanden in tijden van ziekte, angst, frustratie en dreiging. We ervaren de moeiten daarvan ook in de kerk. De Gereformeerde Kerken Nederland roepen ook andere kerkverbanden op om aan te sluiten in gebed op die woensdag. Laten we de troon van genade zoeken in deze tijden van nood, opdat we barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden door onze hemelse Vader.