Peremptoir examen R. Douma

Op 22 januari 2022 heeft de classis Zuid kandidaat R. Douma, na examen, toegelaten tot het ambt van dienaar van het Woord.