Kandidaat R. Douma neemt beroep naar Enschede aan.

Kandidaat R.Douma uit Hardenberg heeft het beroep dat door de GK Enschede e.o. op hem is uitgebracht aangenomen.