GK Leeuwarden e.o.

Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van Assen – Kornhorn, is op 8 januari 2023 in Leeuwarden gestart met het beleggen van kerkdiensten. De samenkomsten worden gehouden in een zaal van Swettehiem, Pieter Sipmawei 6-288, 8915 EG Leeuwarden. De samenkomsten beginnen om 9.30 uur en 14.00 uur.