GK Harderwijk e.o

Met ingang van 5 maart 2023 worden de erediensten gehouden in de Bethelkerk, De Wittenhagen 28, 3843 GJ Harderwijk.

De diensten beginnen om 8.30 uur en 16.30 uur.