PERSBERICHT 29 januari 2024

GS Kampen 2023

In vervolg op de wederzijdse erkenning van de kerken van DGK en GKN en de besluiten zoals die respectievelijk op 2 december 2023 door de GS Kampen 2023 en op 20 januari 2024 door de GS Dalfsen 2024 zijn genomen, heeft de GS Kampen 2023 op 27 januari 2024 in aanwezigheid van en in overleg met een afvaardiging van het moderamen van de GS DGK Dalfsen 2024, gesproken over de manier waarop de vereniging van beide kerkverbanden wordt vormgegeven.

De synode heeft na bespreking unaniem besloten dat de afgevaardigden van de beide synoden, GK Kampen 2023 en DGK Dalfsen 2024, samen in besloten zitting gaan overleggen over de beste manier om de vereniging van beide kerkverbanden vorm te geven. Meteen na het overleg zullen beide synoden hierover besluiten. Het overleg, dat over ca. 6 weken zal plaatsvinden, wordt voorbereid door de twee moderamina.

Harderwijk, 27 januari 2024