Volgende zitting Generale Synode

De volgende zitting van de Generale Synode Kampen 2023 staat gepland op 16 maart 2024 in de Bethelkerk te Harderwijk. Dit is een besloten zitting.

Er wordt dan samen vergaderd met de afgevaardigden van de DGK-synode. Aansluitend nemen de afzonderlijke synoden besluiten.

Vervolgens kan het restant van de agenda van GS Kampen 2023 afgehandeld worden.