Beroep ds. Van Dijk

Met dankbaarheid aan de Heere mag de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. u melden dat ds. C. van Dijk, predikant van de Nederlandse Gereformeerde Kerken in Ommen, het op hem uitgebrachte beroep heeft aangenomen. Wij zijn hierover zeer verheugd!

Zo de Heere wil zal de overgang van NGK naar GKN plaatsvinden medio mei 2024.

Alvorens ds. Van Dijk zijn taak als predikant mag aanvangen zal een vergadering van de classis Zuid worden belegd waarin het verzoek om ds. Van Dijk toe te laten als Dienaar des Woords zal worden behandeld. Na instemming van de classis zal de bevestiging en intrede van ds. Van Dijk op een daarna te bepalen datum plaats vinden.